varhany aktuality

Svésedlice:

Kaple sv.Františka z Assisi a sv.Tomáše :

Postavená v roce 1902 na místě původní dřevěné zvonice. V roce 1971 prošla modernizací.

Kaple je vystavěna na obdélném půdorysu s polygonálním závěrem, krytá sedlovou střechou, nad kněžištěm zvalbenou. V průčelí rizalitová hranolová věž s jehlancovou střechou, ve vrcholu makovice s křížkem. V podvěží vstup s půlkruhovým záklenkem, po stranách dvojice pilastrů s dekorativně pojednanými hlavicemi. Kaple prosvětlena vždy dvěma okny v bocích kruhovým oknem v závěru. Půlkruhově zaklenutá okna orámována profilovanými šam-bránami, zachovány podokenní a nadokenní římsy. Fasády vertikálně členěny nárožními pilastry, horizontálně kordónovou korunní římsou. Sakrální architektura z roku 1902 postavena na místě původní dřevěné zvonice.

Navštivte také...
Pizzerie Pizzerie Charita
Design & Code Michal Goldscheid 2011 ©